การประกันสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า
  • ถ้าซื้อสินค้าภายใน 7 วัน แล้วเกิดสินค้ามีปัญหา ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้และทางบริษัทฯ มีสินค้าเปลี่ยนให้ ถ้าการทางบริษัทฯ ไม่มีสินค้าในสต็อก ทางลูกค้าต้องรอสินค้าประมาณ 2 สัปดาห์ และสินค้าต้องอยู่ในสภาพไม่ แตก หัก เสื่อมสภาพ ช็อต ไหม้ ดัดแปลงหรืออยู่ในสภาพไม่ปกติ และกล่องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • ทางบริษัทฯ ยินดีรับประกันการชำรุดจากการผิดพลาดจามาตรฐานการผลิต
  • สินค้าที่รับประกัน 1 ปี ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและค่าชิ้นส่วนอะไหล่นั้นๆ
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่การรับประกันสินค้าที่แตก หัก เสื่อมสภาพ ช็อต ไหม้ ดัดแปลงหรืออยู่ในสภาพไม่ปกติ
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าบางรายการอาทิ เช่น ตัวโคมหลอดไฟ ที่สามารถเกิดสนิมหรือ แตกร้าวจากการเสื่อมสภาพได้ แต่บริษัทฯจะรับซ่อมแซมตัวหลอดไฟ LED และ Driver เท่านั้น
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าในกรณีลูกค้าใช้สินค้าผิดประเภท
ภาพ เงื่อนไขการรับประกัน
ประกันสินค้า 1 ปี เครื่องหมายรับประกันสินค้าภายในระยะเวลา 1 ปี
ประกันสินค้า 2 ปี เครื่องหมายรับประกันสินค้าภายในระยะเวลา 2 ปี
ประกันสินค้า 3 ปี เครื่องหมายรับประกันสินค้าภายในระยะเวลา 3 ปี
ประกันสินค้า 5 ปี เครื่องหมายรับประกันสินค้าภายในระยะเวลา 5 ปี
ประกันสินค้า 6 เดือน เครื่องหมายรับประกันสินค้าภายในระยะเวลา 6 เดือน
เปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันที คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันทีในระยะเวลาการรับประกัน