ค้นพบสินค้าทั้งหมด 12 รายการ
CN202 ALUMINIUM BAR 90DEG 100C
ราง Aluminium Bar สำหรับไฟ Ribbon Strip สามารถเลือกได้ 100cm และ 120cm 90Deg สามารถใส่แผ่น Aluminium...
130.00 บาท
LED RIBBON S MODEL 3528 NON WA
LED STRIP RIBBON 3528 60LEDS/m. PU รุ่น S model รุ่นประหยัดสุดๆ

ม้วนละ(5เมตร)

เหมาะสำหรับผู้รั...
250.00 บาท
LED RIBBON S MODEL 3528 NON WA
LED STRIP RIBBON 3528 60LEDS/m. NK รุ่น S model รุ่นประหยัดสุดๆ

ความยาวต่อม้วน(5เมตร)

เหมาะสำห...
200.00 บาท
LED RIBBON S MODEL 3528 WATERP
LED STRIP RIBBON 3528 60LEDS/m. PC รุ่น S model รุ่นประหยัดสุดๆ

ม้วนละ(5เมตร)

เหมาะสำหรับผู้รั...
250.00 บาท
LED RIBBON S MODEL 5050 NON WA
LED STRIP RIBBON 5050 60LEDS/m. NK RGB รุ่น S model รุ่นประหยัดสุดๆ

ราคา 700บาทต่อม้วน(5เมตร)

...
325.00 บาท
LED RIBBON S MODEL 5050 NON WA
LED STRIP RIBBON 5050 60LEDS/m.PU RGB รุ่น S model รุ่นประหยัดสุดๆ

ราคา 750บาทต่อม้วน(5เมตร)

เ...
450.00 บาท
LED RIBBON S MODEL 5050 NON WA
LED STRIP RIBBON 5050 60LEDS/m. PC RGB รุ่น S model รุ่นประหยัดสุดๆ

ราคา 750บาทต่อม้วน(5เมตร)

...
450.00 บาท
LED RIBBON STRIP 5050 12V 60L
LED STRIP RIBBON 5050 60LEDS/m. PU ค่าความสว่าง 12-14lm รุ่นประหยัดสุดๆ ความยาวต่อม้วน(5เมตร)

เห...
450.00 บาท
LED RIBBON STRIP 5050 12V 60L
LED STRIP RIBBON 5050 60LEDS/m. PC ค่าความสว่าง12-14 lm รุ่นประหยัดสุดๆ ความยาวต่อม้วน(5เมตร)

เหม...
450.00 บาท
LED RIBBON STRIP 5050 60L NK I
LED STRIP RIBBON 5050 60LEDS/m.NK ความยาวต่อม้วน(5เมตร) ความสว่าง 12-14lm
ไฟเส้นริ้บบ้อน สำหรับตกแต...
275.00 บาท
STRIP CONNECTOR 5050 NK 2WIRE
STRIP CONNECTOR 5050 NK 2WIRE ตัวต่อเชื่อมไฟเส้น Ribbon Strip ใส่ง่าย สำหรับเชื่อมต่อ Ribbon Strip ...
15.00 บาท
STRIP CONNECTOR 5050 NK 4WIRE
STRIP CONNECTOR 5050 NK 4WIRE ตัวต่อเชื่อมไฟเส้น Ribbon Strip ใส่ง่าย สำหรับเชื่อมต่อ Ribbon Strip...
15.00 บาท